SVETLE PISARNE – PRODUKTIVNI DELOVNI PROSTORI

Povezavo med dnevno svetlobo in delovno produktivnostjo so proučevale mnoge študije. Rezultati so pokazali, da dnevna svetloba in pogled navzven povečata delovno učinkovitost.

(1) Edwards, Torcellini (2002); A Literatur review of the Effects of Natural Light on Buildings Occupants

(2) Bjarne Olesen, Technical University of Denmark: “Productivity and Indoor Air Quality.”

Poslovna stava KIEXC, Škofja Loka; zadnja etaža s predavalnicami izkorišča zenitalni vir svetlobe preko oken za ravno streho VELUX.

V premislek:

V podjetju VELUX Slovenija nudimo strokovno podporo pri analiziranju kakovosti dnevne osvetlitve v fazi načrtovanja prenove ali novogradnje z validiranim programom VELUX Daylight Visualiser.
Zavedamo se prednosti zadnje etaže pod poševno ali ravno streho, saj daje edinstveno možnost osvetlitve preko strehe.